Historisk Samfund for Sydøstjylland

De vestjyske københavnerplantager

Foredragsholder: Holger Grumme Nielsen, museumsinspektør ved Vardemuseerne

I slutningen af 1800-tallet var industrialiseringen med til at skabe et økonomisk stærkt borgerskab af bl. a. grosserere, skibsredere og fabrikanter, der inden for en kort periode tjente store formuer.

Disse nyrige danske blev markante støtter for hedesagen. Det medførte, at velhavere fra især København i tiden frem mod år 1900 opkøbte hedearealer i Jylland med det formål at anlægge plantager. Mange steder blev nåletræsskovene brudt af løvtræsbeplantninger, moser, enge og søer, som københavnerne bevarede for at øge herlighedsværdien og fremme de landskabelige kvaliteter.

Overalt i plantagerne støder man på monumenter for grundlæggerne, og midt i plantagerne ligger ejer familiernes landsteder. De har form af små slotte eller plantørgårde og blev anlagt med assistance af tidens førende arkitekter.

Til udsmykningen af boligerne blev landets største kunstnere, fx Skovgaard og Krøyer, hentet ud på heden, hvor de fik lov til at udfolde sig. Og rundt om bygningerne blev der skabt store haveanlæg inspireret af fransk og engelsk havestil.
Hør Holger Grumme Nielsen, der arbejder med et ph.d.-projekt om emnet, fortælle indgående om københavnerplantagerne krydret med mange originale billeder fra lokaliteterne.

Sted: Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle

Entre kr. 80 ved indgang

Tilmelding til fu.vejle@gmail.com - sms 6178 5551

Arr.: Folkeuniversitetet i Vejle

Tid og sted

  • Mandag d. 22. november 2021 kl. 19:00
  • Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle