Historisk Samfund for Sydøstjylland

Vejle Ådal fra kilde til fjord - steder og mennesker langs Vejle Å

NNaturvejleder Peer Høgsberg holder foredrag med billeder, fortællinger og historier om Vejle Ådal. Foredraget holdes på Roberthus i Egtved, Tybovej 2, 6040 Egtved d. 18. november kl. 19.30. Alle er velkomne.

Ådalen vrimler med historier. Åen er blevet opstemmet, afvandet, omledt og reguleret med stemmeværker, engvandingsanlæg, dræning , ålekister, dambrug og vandmøller. I Vejle Ådal opstod Jyllands første industri ved Randbøldal og ved Haraldskær Vandmøller og flyttede senere til Grejs og til Vejle. Jernbanen mellem Vejle og Vandel, der blev kaldt Danmarks smukkeste jernbane, bandt ådalen sammen. Nu bruges den som Vejles smukke cykel- og gangsti ind mod Hærvejen.

Mange interesser arbejder stadig væk på at bruge og udvikle Vejle Ådal til nutidens og fremtidens behov og det vil foredraget også omhandle.

Foredraget arrangeres i samarbejde med Egtved Museumsforening.

Tid og sted

  • Onsdag d. 18. november 2009 kl. 19:30
  • Roberthus i Egtved, Tybovej 2, 6040 Egtved