Historisk Samfund for Sydøstjylland

Tyrstrup kirke

Arkitekt O. Reinhard Hansen fortæller om kirken i Tyrstrup. Formanden for Lokalhistorisk Forening for Christiansfeld vil fortælle om sognet og forholdet mellem sognekirken og brødremenigheden. Den gamle, romanske Tyrstrup kirke blev revet ned i 1862 og en helt ny opført 1862-63 af arkitekt A. Winstrup, der genbrugte mange af stenkvadrene fra den gamle kirke. Arkitekt O. Reinhard Hansen stod for den nylige, omfattende restaurering.

Arrangeret i samarbejde med Lokalhistorisk Forening i Christiansfeld. Entré 50 kr., inklusiv kaffe og kage.

Tid og sted

  • Tirsdag d. 9. april 2013 kl. 19:00
  • Degneskolen, Gl. Kongevej 10, 6070 Christiansfeld