Historisk Samfund for Sydøstjylland

Træk af Thyregod og Give-egnens kirkehistorie

Forhenværende sognepræst Peter N. Jessen, der netop har udgivet en bog om Thyregod og Vester sognes skole- og kirkehistorie, vil i foredraget fortælle om forskellige interessante udpluk af hele kirkehistorien for Give og Thyregod sogne. Peter Nedergaard Jessen var præst for Thyregod og Vester sogne fra 1966 til 1995.

Entre: 45 kr. inkl. kaffe.

Foredraget afholdes i samarbejde med Give-Egnens Museum.

Tid og sted

  • Torsdag d. 4. februar 2010 kl. 19:30
  • Give-Egnens Museum, Donneruplundvej 2, Give