Historisk Samfund for Sydøstjylland

"Til evig ihukommelse"

Foredrag ved arkivar Karsten Merrald Sørensen, ph.d., Museerne i Fredericia.

Onsdag d. 7. februar 2018 kl. 19.00, Fredericia

Foredraget bygger på en undersøgelse af det sociale liv i danske købstadskirker i 1600- og 1700-tallet med særligt fokus på, hvordan man blandt andet profilerede sig selv inde i kirkerne. Det vil sige, hvordan man gennem gaver satte ”evige” minder over sig selv og sin familie på epitafier, kalke, lysestager osv.

Dette er så samtidig en undersøgelse af, hvordan der var forskel på denne praksis i de forskellige byer, Fredericia, Kolding, Vejle og Horsens i 1600- og 1700-tallet.

Selvom disse fire byer lå relativt tæt på hinanden havde de vidt forskellige vilkår, og der var derfor også stor forskel på, hvordan de fire købstæders borgere benyttede deres lokale kirke til at sætte sig minder. I foredraget sættes der især fokus på de to sognekirker i Fredericia: Trinitatis og Sct. Michaelis, hvor forskellene træder meget tydeligt frem.

Foredraget afholdes i samarbejde med Fredericia Museums Venner og Menighedsrådet ved Trinitatis Kirke, og der er gratis adgang for alle.

Kaffe koster kr. 20,-.

Tid og sted

  • Onsdag d. 7. februar 2018 kl. 18:00 - 21:00
  • Trinitatis Kirke, Kongensgade 39B, 7000 Fredericia