Historisk Samfund for Sydøstjylland

Sommerudflugt til Tamdrup Kirke

Søndag den 24. august går foreningens sommerudflugt til Tamdrup Kirke (fra ca. 1125) med efterfølgende kaffebord på Jørgensens Hotel i Horsens.

Vi skal guides af museumsinspektør ved Horsens Museum, Lars Pagh.

Lars Pagh har i efteråret 2013 stået for udgravningen af en møntskat, der blev fundet vest for Tamdrup Kirke. Skatten stammer fra Svend Estridsens tid (1047-1076).

Når vi ankommer til kirken d. 24. august kl. 13, Tamdrup Kirkevej 1, 8700 Horsens, vil Lars Pagh give os en introduktion til kirkens historie og en redegørelse for de forskellige faser i bygningshistorien.

Kirken har jo et af de 7 berømte gyldne altre. Men her er Poppos berømte jernbyrd med.


Tamdrup Kirke

Kirken har jo et af de 7 berømte gyldne altre. Men her er Poppos berømte jernbyrd med.

Derefter følger en rundvisning udenfor og inde i kirken, hvor der på loftet over hvælvene er bevaret rester af romanske kalkmalerier. Til sidst vil vi igen tage plads i kirken, hvor Lars Pagh vil fortælle om Tamdrups betydning som stormandsmiljø i vikingetiden og den tidlige middelalder med udgangspunkt i de arkæologiske udgravninger, der har været på markerne omkring kirken i tidens løb, samt de detektorfund, der er gjort på stedet de senere år – og altså ikke mindst om møntskatten fra Svend Estridsens tid, der blev fundet sidste år.

Dernæst kører vi mod Horsens til Jørgensens Hotel, BEST WESTERN, Søndergade 17 – 19, 8700 Horsens. Her er der til kl. 15.30 bestilt kaffebord med boller og lagkage. Pris kr. 80,00.

Turen er gratis, men hvis man vil nyde kaffen med to slags brød på Jørgensens Hotel, koster det kr. 80,00, som bedes medbragt i kontanter og betales til foreningens kasserer.

Tid og sted

  • Søndag d. 24. august 2014 kl. 13:00 - 17:00
  • Tamdrup Kirkevej 1, 8700 Horsens