Historisk Samfund for Sydøstjylland

Sommerudflugt til Krengerup

Ligesom sidste år vil årets historiske udflugt bevæge sig lidt uden for de gamle amtsgrænser, nemlig til herregården Krengerup på Fyn. Gården har dog forbindelse til Sydøstjylland i den forstand, at den ejes af familien Rantzau på Rosenvold ved Vejle, som vi tidligere har haft lejlighed til at besøge på en sommerudflugt.

Krengerup er et stort og imponerende herregårdsanlæg opført 1772-83 af arkitekten Hans Næss (1723-95), elev af den kendte arkitekt Nicolas-Henri Jardin (1720-99), for general Fredrik S. greve Rantzau. Hovedbygningen er i nyklassicistisk stil i to etager og udgør sammen med bindingsværksbygningerne i den indre avlsgård, der er fra 1770erne, et fornemt og helstøbt anlæg.

Krengerup er i dag åbent for besøg og dermed en af de få herregårde, hvor man også kan komme indenfor. Vi har bestilt omvisning, som vil vare ca. 1½ time.

I tilknytning til herregården findes to fine små museer, Hørvævsmuseet og Skodamuseet, som deltagerne er velkomne til at besøge efterfølgende på egen hånd.
Hørvævsmuseet rummer en udstilling om hør og hørvævning (med udgangspunkt i virksomheden Tommerup Hørvæveri, der eksisterede fra ca. 1900 til 1955).
Skodamuseet, som er indrettet i den gamle kørelade, rummer en fornem samling af automobiler udgået fra Skodafabrikken i Tjekkiet.

Programmet for Sommerudflugten 2011 den 27. august vil herefter se således ud:

Kl. 13.30 mødes deltagerne på parkeringspladsen ved hovedbygningen på herregården Krengerup, Krengerupvej 96, 5620 Glamsbjerg (det tager ca. 40 minutter at køre til Krengerup fra Fredericia). Derefter rundvisning på slottet i ca. 1½ time.

Kl. ca. 15 har vi reserveret plads i Hørvævsmuseets cafe. Her kan man købe en kop kaffe evt. med et stykke nøddetærte for 40 kr. pr. person

Kl. ca. 15.30-17 er der mulighed for at besøge Hørvævsmuseet og/eller Skodamuseet på egen hånd. Entré til hørvævsmuseet koster 40 kr. (35 kr. for pensionister).

En fællesbillet til begge museer koster 70 kr. (60 kr. for deltagere i grupper eller pensionister).

Tilmelding senest 21. august.

Tid og sted

  • Lørdag d. 27. august 2011 kl. 13:30 - 17:00
  • Herregården Krengerup, Krengerupvej 96, 5620 Glamsbjerg