Historisk Samfund for Sydøstjylland

Sommerudflugt 2019

Besøg på Dansk Sygeplejehistorisk Museum med kaffe på Hotel Koldingfjord lørdag den 31. august 2019 kl. 13:00 – ca. 15:45.

Vi besøger det enestående museum på Fjordvej 152 i Kolding, i to smukke bygninger med udsigt over Kolding Fjord.

Museumsleder Trine Gjesing Antvor giver os en introduktion, hvor hun vil lægge vægt på historien om Koldingfjord, der blev taget i brug i 1911 som tuberkulosesanatorium for børn, finansieret ved salg af julemærket. Da sanatoriet hurtigt viste sig at være for lille, åbnede man i 1917 en pavillon, Fjordglimt, til mindre børn, og i 1933 kom endnu en bygning til, Granly. Disse to bygninger huser i dag museet.

I 1959 lukkede sanatoriet, og fra 1960 til 1988 blev Koldingfjord anvendt af Åndssvageforsorgen. I 1990 åbnede Koldingfjord som hotel. I 1999 åbnede museet, der er en skatkiste af materialer og fotos om dansk sygepleje og danske sygehuse. (Museet har givet input til ”Sygeplejeskolen”, der vises på TV2 Charlie, og der er en lille udstilling herom).

Vi går rundt og ser alle de spændende ting og fotos.

Kl. ca. 14.30 går vi ad den korte sti eller en lidt længere sti langs fjorden til Hotel Koldingfjord, hvor vi får kaffe og kage kl. 15.00.

Tilmelding til udflugten med oplysning om antal personer til kaffebord à 80 kr. senest torsdag den 29. august 2019 eller til hssovejle@gmail.com.

Tid og sted

  • Lørdag d. 31. august 2019 kl. 13:00 - 15:45
  • Fjordvej 152, 6000 Kolding