Historisk Samfund for Sydøstjylland

Seminariebyen: Bysamfund og arkitektur

Arrangør: VAHS i samarbejde med Sognearkivet og Egnshistorisk Forening i den tidl. Gedved Kommune.

I det gamle Vejle Amt var der tre lærerseminarier: Kolding, Jelling og Gedved, hvoraf nu kun Jelling er tilbage. Kulturmiljøet i den gamle landsby Gedved ved landevejen mellem Horsens og Skanderborg er, ligesom i Jelling, blevet til i et samspil mellem landsbyen og den folkehøjskole der oprettedes i 1854 og siden udviklede sig til lærerseminarium
(nedlagt 1982) og pædagogseminarium (oprettet 1984). Bygningerne udgør tilsammen en god illustration af udviklingen i et gammelt grundvigsk miljø.

Sune Fredslund Andersen og Jørgen Markvad, begge tidligere lærere ved Gedved Seminarium,
vil fortælle om samspillet mellem seminariet og Gedved by. Det er tanken at denne aften skal følges op med en byvandring i maj eller juni 2009.

Tid og sted

  • Torsdag d. 27. november 2008 kl. 19:30
  • VIA University College (Gedved Statsseminarium)