Historisk Samfund for Sydøstjylland

Rådhuse i Fredericia

Arrangør: VAHS i samarbejde med Museerne i Fredericia.

Vi mødes på det tidligere rådhus, Bülows Plads, kl. 14. Omvisning v/ lederen af Lokalhistorisk
Arkiv, Jørgen Clausager. Rådhuset blev indviet i 1860 og dannede i adskillige årtier rammen om byrådets møder. Huset var et kombineret råd-, ting- og arresthus, som altså husede den kommunale administration, retsplejeinstanser samt den udøvende
myndighed.

Fra 2004 gennemgik bygningen en gennemgribende restaurering, hvorefter flere ældre
dele af det oprindelige inventar igen blev placeret på deres rette plads i bygningen. Det gælder f.eks. Jørgen Sonnes store maleri med en kampscene ved Hejse Kro d. 6. juli 1849.

I forlængelse af omvisningen vil der være mulighed til at drikke eftermiddagskaffe i ”Katia Caffe”, Riddergade 17 for omk. 50 kr. pr. person (forskellige muligheder for kaffe / te og kage).
Under kaffen vil der blive fortalt om de øvrige rådhuse gennem tiderne i Fredericia.

Tid og sted

  • Lørdag d. 21. marts 2009 kl. 14:00
  • Bülows Plads, Fredericia