Historisk Samfund for Sydøstjylland

Annette Hoff, Den Gamle By: Nydelsesmidlernes Danmarkshistorie


Nydelsesmidlernes Danmarkshistorie giver et enestående indblik i danskernes hverdagsliv med vore uundværlige nydelsesmidler: kaffe og te. Det er en ny slags Danmarkshistorie, hvor vi følger danskernes liv gennem krig og fred, fattigdom og velstand, arbejdsliv, ungdomsoprør og fritid. Og med på den lange rejse er hele tiden teen og kaffen. Seniorforsker, dr.phil. Annette Hoff fra Den Gamle By er forfatter til bøgerne, der med et dybt greb i arkivernes og museernes samlinger fortæller hele den levende historie fra 1660 og op til i dag; en historie, der for altid har forvandlet vores sociale liv og samværsformer.

Vi skænker op hver eneste dag – til os selv, familie, kolleger, venner – og vi gør det på næsten alle tider af døgnet. Nydelsesmidlerne styrer vores måde at omgås andre mennesker på og at vise vores sociale status, vores identitet. Men også som klangbund for en rolig hyggestund eller ved seriøse forhandlinger over en kop kaffe. Med denne udgivelse kan vi forstå de historiske rødder bag hverdagens kaffe- og tedrikning, og talrige personlige familiefortællinger sikrer nære hverdagsbeskrivelser med de varme drikke fra alle sociale lag gennem århundrederne.

Foredragsholderen udgav 1. oktober 2015 Den Danske Tehistorie og Den Danske Kaffehistorie.

Tid og sted

  • Tirsdag d. 12. april 2016 kl. 19:00
  • Horsens Bibliotek, Tobaksgården 12, 8700 Horsens