Historisk Samfund for Sydøstjylland

Med historier i kufferten

Museumsleder Harriet Hansen og museumsinspektør Mette Vibjerg Hansen

En aften med de gode historier om de mennesker, der flyttede til og fra Give-egnen i årtierne før og efter år 1900. Det var en brydningstid for Danmark og for Give-egnen. Befolkningen voksede, der var en vandring fra land til by men også til hedeegnen og til Amerika.

Hvad fik enlige og familier til at flytte fra alt det, de kendte, for at slå sig ned i Amerika velvidende, at de sikkert ikke ville se deres familie i Danmark igen? Hvorfor drog mange andre på samme tid til Give-egnen, og hvad var det for et liv, de fik her?

Harriet Hansen og Mette Vibjerg Hansen vil med ord billeder og genstande fortælle om de lokale mennesker, der flyttede sig. Fortællingerne, der er gravet frem i arbejdet med udstillingen Strømmen til Give – Strømmen til Amerika, trækker både de store linjer og går helt ned i de personlige historier.
Til arrangementet serveres kaffe og kage. Pris: 60 kr. per person

Tid og sted

  • Onsdag d. 1. februar 2017 kl. 19:00 - 21:00
  • Give-Egnens Museum, Donneruplundvej 2, Give