Historisk Samfund for Sydøstjylland

Lokalhistorisk Inspirationsdag 2022

Lokalhistorisk Inspirationsdag afholdes mandag den 21. februar 2022 kl. 09.30 til ca. kl. 15.30

Historisk Samfund for Sydøstjylland sætter på årets Inspirationsdag fokus på luftfoto. Hvordan bruger historikerne dem? Hvor kan man finde luftfotos, når man er borger, lokalarkiv eller noget helt tredje? Og hvad kan man bruge dem til? Det er de centrale spørgsmål på årets Inspirationsdag, hvor dagens oplægsholdere vil dele erfaringer i arbejdet med luftfotos og benyttelsen af disse.

Program:
Kl. 09.30 – 10.00 Kaffe og brød
Kl. 10.00 – 10.10 Velkomst og orientering om dagens program
Kl. 10.10 – 10.55 Danmark set fra luften v. Mette Colding Dahl, Det Kongelige Bibliotek
Forskningsbibliotekar ved Det Kongelige Bibliotek, Mette Colding Dahl, har stået i spidsen for projektet ”Danmark set fra luften – før Google”, som hun vil tale om på dagen. Det Kongelige Bibliotek har siden 2012 digitaliseret bibliotekets omfattende luftfotosamling og gjort dem tilgængelige for alle på nettet. Samlingen omfatter luftfotos fra 1898 til 2010 og giver derfor et unikt indblik i forandringerne i landskabet. Foredraget vil give et indblik i, hvordan luftfotos kan inddrages i arbejdet med lokalhistorien og hvilke muligheder ”Danmark set fra luften – før Google” giver private.
Kl. 10.55 – 11.10: Pause
Kl. 11.10 – 11.55 Danmark set fra luften v. Mette Colding Dahl, Det Kongelige Bibliotek (fortsat)
Kl. 12.00 – 13.00 Frokost. Deltagerne medbringer egne madpakker. Der er fri kaffe.
Kl. 13.00 – 13.45 Luftarkæologi i Danmark v. Esben Schlosser Mauritsen, ARKVEST, Arkæologi Vestjylland og medforfatter til to-binds værket ”Luftarkæologi i Danmark”
I dette foredrag vil Esben Schlosser Mauritsen fortælle om de muligheder og den hjælp vi kan finde i luftarkæologien: Om sommeren dækker kornmarkerne en historie, der for længst er glemt. Eller det ville den i hvert fald være, hvis ikke det var fordi arkæologer ved hjælp af luftfotos kan se de glemte spor! Ved hjælp af luftarkæologien får vi et indblik i vore forældres og vore forfædres historie – og det landskab de levede i.
Kl. 13.45 – 14.15 Kaffepause
Kl. 14.15. – 15.00 Luftarkæologi i Danmark v. Esben Schlosser Mauritsen (fortsat)
Kl. 15.00 – 15.30 Afrunding af dagen.

Pris: Det er gratis at deltage i inspirationsdagen. Alle er velkomne.

Foreningen giver kaffe med brød både morgen og eftermiddag. Deltagere sørger selv for frokost.

Tilmelding: Tilmelding senest mandag den 14. februar 2022 her på siden eller skriv til hssovejle@gmail.com.

Tid og sted

  • Mandag d. 21. februar 2022 kl. 09:30 - 15:30
  • Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved