Historisk Samfund for Sydøstjylland

Aflyst Lokalhistorisk Inspirationsdag 2021

På grund af covid-19 situationen aflyses inspirationsdagen. Vi vil tilstræbe at holde en inspirationsdag med samme indhold på et senere tidspunkt.

—-

Deltagelse er gratis. Foreningen giver kaffe med brød morgen og eftermiddag; deltagerne sørger selv for frokost.
Danmark set fra luften: Forskningsbibliotekar Mette Colding Dahl, Det Kongelige Bib- liotek, vil tale om projektet ”Danmark set fra luften – før Google”, hvor Det Kongelige Bibliotek siden 2012 har digitaliseret og dermed gjort bibliotekets omfattende luftfotosam- ling tilgængelig for os alle på hjemmesiden af samme navn, Mette Colding Dahl har stået
i spidsen for dette projekt. Luftfotosamlingen består af cirka 4 millioner luftfotos. I juli 2020 blev de sidste billeder lagt op på siden, så de nu ligger tilgængelige for alle. I sam- lingen findes luftfotos fra 1898 og frem til 2010, der kan give et unikt indblik i forandrin- gerne i landskabet og byerne gennem tid.
Foredraget vil særligt handle om, hvordan luftfotos kan inddrages i arbejdet med lokalhi- storien, og hvilke muligheder hjemmesiden ”Danmark set fra luften – før Google” giver lokalhistorikere og andre borgere. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål i forbin- delse med foredraget.
Luftarkæologi i Danmark: Arkæolog og museumsinspektør Esben Schlosser Mauritsen, ARKVEST, Arkæologi Vestjylland, og medforfatter til to-binds værket ”Luftarkæologi i Danmark.” vil fortælle om de muligheder og den hjælp, vi kan finde i luftarkæologien: Om sommeren dækker kornmarkerne en historie, der for længst er glemt. Eller det ville den i hvert fald være, hvis ikke det var, fordi arkæologer ved hjælp af luftfotos kan se de glemte spor! Ved hjælp af luftarkæologien får vi et indblik i vore forældres og vore forfædres historie – og det landskab, de levede i. Esben Schlosser Mauritsen vil vinkle det på lidtmere nutidige spor og til online tilgængeligt materiale, herunder Det Kongelige Biblioteks luftfotos.
Også her vil der være mulighed for at stille spørgsmål i forbindelse med foredraget. Tilmelding senest fredag den 19. februar 2021 på foreningens hjemmeside www.hsso.dk eller hssovejle@gmail.com

Tid og sted

  • Torsdag d. 25. februar 2021 kl. 09:30 - 15:00
  • Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved