Historisk Samfund for Sydøstjylland

Lokalhistorisk Inspirationsdag 2020

DET ER GRATIS AT DELTAGE I INSPIRATIONSDAGEN. ALLE ER VELKOMNE.

Foreningen giver kaffe med brød morgen og eftermiddag.

Tilmelding senest onsdag den 12. februar 2020 på foreningens hjemmeside www.hsso.dk eller hssovejle@gmail.com.

Historisk Samfund for Sydøstjylland sætter på årets Inspirationsdag fokus på erindringer. Hvordan er historikeren stillet, når han eller hun skal forsøge at rekonstruere fortidens begivenheder med brug af erindringer? I hvor høj grad kan lokalarkivernes samlinger bidrage til at give et dækkende billede af perioden, og kan man overhovedet stole på erindringerne? Det er de centrale spørgsmål på årets Inspirationsdag, hvor dagens oplægsholdere vil dele deres egne erfaringer i arbejdet med historie og benyttelse af de lokale arkiver.

Program:

 • Kl. 09.30-10.00: Kaffe og brød.
 • Kl. 10.00-10.10: Velkomst og orientering om dagens program.
 • Kl. 10.10-10.55: Historikerens brug af erindringer som kilde v. Historiker Andreas Skov
  Hvordan er historikeren stillet, når han eller hun skal forsøge at rekonstruere besættelsestiden med brug af erindringer? I hvor høj grad kan lokalarkivernes samlinger bidrage til at give et dækkende billede af perioden, og kan man overhovedet stole på erindringerne? Det er de centrale spørgsmål i dette oplæg, der vil tage udgangspunkt i oplægsholderens egne erfaringer i arbejdet med besættelseshistorie og benyttelse af de lokale arkiver.
 • Kl. 10.55-11.10: Pause
 • Kl. 11.10-11.55: Erindringsindsamling i Odense i 1979 – og i 2019 v. stadsarkivar Johnny Wøllekær, Odense Stadsarkiv
  Odense Stadsarkiv fik i 2019 en byrådsbevilling på 300.000 kr. til at lave en erindringsindsamling. Men hvordan har arkivets medarbejdere grebet det an, hvem var målgruppen, og hvad kom der ud af det? I oplægget vil der være refleksioner tilbage til den første store erindringsindsamling i Odense, som blev afholdt i 1979. Hvad kom der ud af den, og hvad har forandret sig/ikke forandret sig siden dengang?
 • Kl. 12.00-13.00: Frokost. Deltagerne medbringer deres egne madpakker. Der er fri kaffe.
 • Kl. 13.00-13.45: Far – hvad er fred? – fortællinger fra Besættelsen og Befrielsen i og omkring Fredericia v. museumsformidler Rasmus Welling, Museerne i Fredericia.
  I 2014-2015 indsamlede Museerne i Fredericia en række interviews med øjenvidner, der havde levet under Besættelsen og oplevet Befrielsen i maj 1945. I anledning af 75-året for Befrielsen sætter Museerne i Fredericia fokus på hverdagslivet under Besættelsen og Befrielsen i og omkring Fredericia med en bog, hvori de indsamlede interviews indgår for at præsentere en række personers oplevelser i befrielsesdagene den 4.-5. maj 1945, hvor de beskriver glædesstemningen ved nyheden om befrielsesbudskabet. Fortællingerne er øjenvidneberetninger af børn, der var født lige før eller under krigen, som aldrig havde oplevet andet end Besættelsen – derfor var de nødt til at spørge: ”Far – hvad er fred?”.
 • Kl. 13.45-14.15: Kaffe
 • Kl. 14.15-15.00: Indsamlingen og anvendelsen af mundtlige kilder v. arkivar Lisbeth Aagaard Lykke, Museerne i Fredericia.
  Erindringer er mundtlige beretninger med oplysninger og viden om det levede liv, som ofte nuancerer de skriftlige kilder eller giver oplysninger, som ikke findes andre steder. En anvendelig metode til indsamling og dokumentation af erindringer er mundtlige interviews. Anvendelsen af interviews kræver omtanke i mange af arbejdets led, og i oplægget gives konkrete eksempler fra forskellige indsamlingsprojekter på, hvordan man kan gennemføre interviews, bevare dem for eftertiden og anvende dem til formidlingsbrug.
 • Kl. 15.00-15.30: Afrunding af dagen og erfaringsudveksling deltagerne imellem om brugen af erindringer i det lokalhistoriske undersøgelsesområde.

Tid og sted

 • Onsdag d. 19. februar 2020 kl. 09:30 - 15:30
 • Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved