Historisk Samfund for Sydøstjylland

Lokalhistorisk Inspirationsdag 2019

Emner:


  • Bevaring og restaurering af genstande: Konservator Michael Højlund Rasmussen, Center for bevaring af kulturarv, vil tale om principperne for bevaring og konservering og opbevaring af en række udvalgte genstande. Betydningen af den præventive indsats (hvordan vi bedst bevarer vores kulturarv på langt sigt) og den aktive konservering (hvordan vi konserverer og restaurerer genstandene, når de trænger til behandling) samt helt overordnet hvornår en genstand bliver til kulturarv eller blot værdifuld nok til at gemme for eftertiden). Hvad er det for en “værdi”, vi taler om – når vi taler om kulturarv?. Tilhørerne bedes medbringe genstande, som kan danne udgangspunkt for en diskussion af disse begreber. Og så kan man samtidig få et godt råd med hjem.
  • Samarbejde mellem skoler og lokalhistoriske arkiver og museer: KOM UD OG LÆR! I Hedensted Kommune bruges lokalhistorien aktivt i undervisningen. Glud Museums kultur- og naturvejleder giver skolerne en hjælpende hånd, så elever og lærere kommer ud og udnytter de mange muligheder, der findes lige uden for skoleporten. Lokalhistorie er også Danmarkshistorie, landbrugshistorie, teknikhistorie, religionshistorie, sproghistorie og meget, meget mere – så det lokale kan omsættes til alle fag og klassetrin.

    Lokalarkiverne bakker op og hjælper med historier, billede og lokale kontakter. De lokale – landmanden, tømreren, husmandskonen, brugsuddeleren, entreprenøren – fortæller gerne om livet, faget og historien i landsbyen og omegn. Eleverne nyder at komme ud, og de får nye vinkler på liv og læring ved mødet med historien om deres sted.

    Glud Museum fik ideen med Kend din landsby, der så også blev til KOM UD OG LÆR!, der passer ind i skolernes målsætning om ”den åbne skole” med udeskole og kontakt til lokalsamfundet. Kultur- og naturvejleder Jens Kjær, Glud Museum, fortæller om ideerne og erfaringerne fra samarbejdet mellem lokalarkiver, skoler og museer.


Tilbud om at få årbøger fra tidligere år
Historisk Samfund har en del årbøger fra tidligere år. Vi tager en kasse med årbøger for årene indtil 1998 med til inspirationsdagen. Deltagere, som har ønske om en eller flere af disse årbøger fra tidligere år, kan få den eller de ønskede bøger gratis.

Deltagelse er gratis. Foreningen giver kaffe med brød morgen og eftermiddag.

Tilmelding senest onsdag den 13. februar 2019 på foreningens hjemmeside www.hsso.dk eller e-mail hssovejle@gmail.com

Tid og sted

  • Mandag d. 18. februar 2019 kl. 09:30 - 15:30
  • Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved