Historisk Samfund for Sydøstjylland

Lokalhistorisk Inspirationsdag 2017

Historisk Atlas og Det nye Trap Danmark

Historisk Samfund for Sydøstjylland har i år valgt at tage to emner op om formidling af lokalhistorisk viden. Historisk Atlas er i 2016 blevet relanceret med en række nye funktioner og et mere brugervenligt design. Bogværket Trap Danmark udkom første gang i 1856, og forlaget har påbegyndt udsendelsen af 6. udgave af Trap Danmark, der vil blive suppleret med en digital version.

Til at præsentere disse emner har vi fundet to meget kompetente personer:
Arkivar Pernille Schou, Vejle Stadsarkiv, projektleder for den nye version af HistoriskAtlas.dk og
Historiker Peder Dam, Trap Danmark, redaktør for digitalt indhold.

HistoriskAtlas.dk er et interaktivt kort over Danmark med tusindvis af fortællinger om alt fra fortidsminder og fredede bygninger til slagmarker og slotte. Kortet indeholder både nutidige geodætiske kort og en lang række historiske kort og luftfotos, og en ”tidslup”, så man kan se nye og gamle kort samtidig.
Den nye version af Historisk Atlas giver bl.a. mulighed for at bruge det på både pc, tablet og mobil.

Ud over arkiver og museer kan nu også borgere lægge historier ind.
Projektlederen fra Vejle Stadsarkiv vil vise atlassets mange funktioner og give eksempler på, hvordan Stadsarkivet anvender det. Desuden vil der blive mulighed for, at deltagerne i inspirationsdagen selv kan prøve at arbejde med funktionerne. Det kræver, at man medbringer bærbar pc, digitale billeder og ideer eller en kort tekst om det emne, som man gerne vil lave en fortælling om på HistoriskAtlas.dk. For at kunne lave fortællinger på HistoriskAtlas.dk skal man have en brugerprofil på websitet. Har man ikke allerede en, kan man med fordel oprette sig inden inspirationsdagen. Hvis der er spørgsmål i forhold til oprettelse eller andet kan Pernille Schou kontaktes på pscho@vejle.dk eller 76812012.

Trap Danmark er verdens mest omfattende beskrivelse af en nation og en uundværlig samling af viden om natur, historie og kultur. Trap Danmark er nu i gang med at udsende 6. udgave. Kortbogen udkom i 2015, det første bind med kommunebeskrivelser (Frederikshavn, Hjørring og Læsø) udkom i 2016 og de øvrige 32 bind vil udkomme i de kommende 4 år.

Ud over kort- og bogværket Trap Danmark vil der også blive udarbejdet en digital udgave, Trap.dk. Trap.dk vil fungere som et digitalt opslagsværk og således ikke være en kopi af bogværket. Det vil være et digitalt univers, hvor du finder supplerende topografiske informationer fra både Trap Danmark og en lang række samarbejdspartnere, som fx Slots- og Kulturstyrelsen, Det Kongelige Bibliotek, Rigsarkivet og Nationalmuseet. Trap.dk lanceres løbende frem til 2020 og bliver tilgængelig for alle.

Trap Danmarks redaktør for digitalt indhold, Peder Dam, der indtil for nylig også var en af redaktørerne på bogværket, vil fortælle om værkets tilblivelse og indhold. Hvordan adskiller den nye udgave af Trap Danmark sig fra den gamle? Hvad fokuseres der på i det nye bogværk, og hvordan vil bogværket og trap.dk supplere hinanden?
Ud over at præsentere det første bind fra de nordligste kommuner af Jylland samt den første - og ufærdige – udgave af trap.dk, vil planerne for udgivelserne i Sydøstjylland blive præsenteret.

Program:
Kl. 9.30: Ankomst og kaffe
Kl. 10.00: Projektleder Pernille Schou, Vejle Stadsarkiv, om HistoriskAtlas.dk
Kl. 12.00 Frokost, du selv medbringer
Kl. 13.00 Redaktør Peder Dam, Trap Danmark, om Det nye Trap Danmark
Kl. 15.00 Kaffe og afslutning med erfaringsopsamling og forslag til emner til
Inspirationsdag 2018.


Deltagelse er gratis. Deltagerne medbringer selv frokost, hvortil der kan købes øl /sodavand. Foreningen giver kaffe m.m. ved ankomst og slutning.

Tilmelding senest 10. februar 2017 på foreningens hjemmeside www.hsso.dk
eller e-mail hssovejle@gmail.com

Tid og sted

  • Mandag d. 20. februar 2017 kl. 09:30 - 16:00
  • Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved