Historisk Samfund for Sydøstjylland

Lokalhistorisk Inspirationsdag 2016

Emnet for Historisk Samfund for Sydøstjyllands årlige lokalhistoriske inspirationsdag er:
Byhistorie, bygningskultur og bevaring af samme

I større byer, i mindre byer og i landdistrikterne arbejdes der ofte for at redde bevaringsværdige bygninger og bymiljøer.

Mens der i de større byer tit er voldsom debat mellem bevaringskredse og bygherrer i forbindelse med nedrivninger i bygningsmassen, har der måske ikke været helt samme fokus på tilsvarende situationer i de mindre bysamfund og i landområderne.
Historisk Samfund for Sydøstjylland har derfor fået to indsigtsfulde og kompetente museumsinspektører til at komme til Inspirationsdagen for at sætte os ind i forholdene omkring bevaring af kulturmiljøer.

Den ene er museumsinspektør Lisbeth Aagaard Lykke fra VejleMuseerne, der som museets repræsentant varetager museumslovens bestemmelser om samarbejde med stat og kommune om sikring af væsentlige kulturhistoriske bevaringsværdier for eftertiden.
Lisbeth Aagaard Lykke vil komme med konkrete eksempler på, hvordan museet håndterer sager omkring nedrivninger, ombygninger af ældre bevaringsværdige bygninger eller andre byggearbejder, der vil påvirke kulturarven. Og hun vil komme ind på, hvordan museerne kan samarbejde med de lokalhistoriske arkiver og museumsforeninger for at få fokus på og indhente oplysninger om kulturhistoriske interesser og dermed være med i processen hen mod at sikre væsentlige bevaringsværdige miljøer.

Med andre ord: hvordan kan de lokale arkiver, museumsforeninger og historisk bevidste personer bidrage til at forhindre at kulturværdier falder for nedrivningsfirmaets gravko.
Den anden er museumsinspektør Linda Klitmøller fra Museet på Sønderskov i Vejen Kommune. Hun vil rette søgelyset mod stationsbyerne ( både nuværende og forhenværende) og se, hvilke kulturhistoriske bevaringsværdier de repræsenterer, og hvor svært det er at trænge igennem med at sikre disse værdier. Linda Klitmøller vil komme med gode eksempler fra museets arbejdsområde og herunder også komme ind på samarbejde med lokalarkiver og kommunen, og for sidstnævntes vedkommende måske snarere en manglende forståelse for kulturværdierne.

Der vil blive rig lejlighed til debat og drøftelse med de to museumsinspektører om et emne, der i den grad kan sætte sindene i bevægelse i det lokale område.
Inspirationsdagen afholdes på
Roberthus
Thybovej 2
6040 Egtved

Den 25. februar 2016, og der begyndes kl. 9.30 med gratis kaffe og rundstykker. Frokosten har deltagerne selv med, men der kan købes øl og vand.
Inspirationsdagen afsluttes med gratis eftermiddagskaffe.

Deltagelse er også gratis. Tilmelding er nødvendig af hensyn til indkøb af kaffe og brød.
Tilmelding kan ske her på siden.

Mød op til en spændende dag og bliv klogere på, hvordan man kan redde et bevaringsværdigt hus i lige dit lokalområde.

/Historisk Samfund for Sydøstjylland

Tid og sted

  • Torsdag d. 25. februar 2016 kl. 09:30 - 16:00
  • Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved