Historisk Samfund for Sydøstjylland

Lokalhistorisk Inspirationsdag 2012

I 2011 gennemførte vi en Lokalhistorisk Inspirationsdag. Formålet var at give foreningens medlemmer og andre interesserede, men især de frivillige der knokler i lokalarkiver og lokale museer lejlighed til at høre nyt og møde ligesindede. En arbejdsgruppe blandt deltagerne i 2011 har sat programmet sammen for en Lokalhistorisk Inspirationsdag 2012. Da det er anden gang vi gennemfører et sådant arrangement og vi derfor næppe kan vente den samme generøse støtte fra kommunerne som i 2011 har vi været nød til at indføre et deltagergebyr på 100 kr.
Inspirationsdagens program:
9.30 Ankomst og formiddagskaffe
10-12 Deltagerne vælger mellem to foredrag:
1. Erik Kann:
• ”Ude af øje – ude af sind” Om glemte og oversete kilder i Rigsarkivet og Landsarkivet

2. Lykke Olsen, Glud Museum
• Den frivillige museums/arkivmedarbejders værktøjskasse til indsamling, behandling og, især, formidling af genstande, billeder, arkivalier mm.

12-13 Frokost. Deltagerne medbringer selv deres mad. Øl og vand kan købes.

13-15 Fællesforedrag: Irene Hellvik, Dansk Landbrugsmuseum, Auning. Landbrugets forvandling i det 20 århundrede: Fra livsform til industri


15-16 Afslutning og erfaringsopsamling med henblik på 2013.
For de der har lyst til endnu mere viser Lars Bjørneboe, der er tidligere rektor på Horsens Statsskole, derefter rundt i en af Østjyllands godt gemte klenodier, nemlig Horsens Statsskoles enestående portrætsamling på hen ved et halvt hundrede originale portrætter af gode borgere fra reformationen til vore dage!

Pris pr. deltager: 100 kr. som betales ved ankomsten

Tilmelding på www.hsso.dk eller Vejleegnens Museer på 76813100 senest torsdag den 16.februar 2012. Husk at angive hvilket foredrag I vælger.

Tid og sted

  • Lørdag d. 25. februar 2012 kl. 10:00 - 16:00
  • Horsens Statsskole, Studentervænget 2, 8700 Horsens