Historisk Samfund for Sydøstjylland

Lokalhistorisk inspirationsdag 2011

Det er os en fornøjelse at kunne indbyde medlemmer af lokalarkiver og lokalhistoriske foreninger i Sydøstjylland samt medlemmer af Historisk Samfund for Sydøstjylland til en Lokalhistorisk Inspirationsdag. Interesserede fra andre områder og foreninger i Sydøstjylland er velkomne.

Aktivitetscentrets adresse er: Egetoft, Kirkevej 23, 6040 Egtved

Program:
Kl. 9.30-10 Indskrivning og kaffe/te mm.

Kl.10-12
Deltagerne kan vælge imellem flg. foredrag:
Karsten Hermansen, fra Marstal Byhistoriske arkiv, om kombinationen af litteratur og lokalhistorie. Karsten Hermansen har arbejdet sammen med forfatteren Carsten Jensen. Det mundede ud i romanen Vi de druknede, som blev mødt med stor begejstring.

eller

Erik Kann, Data i Slægtsforskning, om at finde spændende lokalhistorisk stof i arkiverne, især de digitale, som kan komme mennesker og deres tanker på arbejdet med at udforske slægten.

Kl. 13-15
Deltagerne kan vælge imellem flg. foredrag:
Peter Dragsbo, Museumsinspektør ved Museum Sønderjylland, fortæller om det sted hvor utrolig mange danskere kom til at tilbringe deres liv, nemlig forstæder og parcelhusområder. Disse kvarterer er ikke historieløse, tværtimod! Dragsbo fortæller historien med eksempler fra det sydlige og østlige Jylland

eller

Lene Andersen, Arkivar ved Dansk Folkemindesamling, Introduktion til Folkemindesamlingens beretninger og fortællinger og hvordan man finder rundt i samlingens database (som er organiseret efter det enkelte sogn og tilgængeligt på nettet). Dansk Folkemindesamling er det eneste landsdækkende arkiv i Danmark, som hovedsagelig beskæftiger sig med almindelige menneskers liv og kultur. Folkemindesamlingen er fuld af materiale om det dagligdags liv af enhver slags, hovedsagelig i form af folks fortællinger, viser, sagn, musik, lokale historie og erindringer.
Kl. 15-16
Det lokalhistoriske arbejde og Inspirationsdagens fremtid. Hvordan kommer vi videre? Diskussion af forslag og ideer. Oplæg ved Lars Bjørneboe, fmd. f. HSSØ

Deltagelse er gratis. Det enkelte lokalarkiv/forening må gerne deltage med flere medlemmer.

Der vil være gratis kaffe/te med brød ved ankomsten kl. 9.30-10 og kl. 15
Frokost kl. 12-13: Deltagerne medbringer selv deres egen madpakke. Øl og vand kan købes.

Tid og sted

  • Lørdag d. 26. februar 2011 kl. 10:00 - 16:00
  • Aktivitetscentret i Egtved, Kirkevej 23, 6040 Egtved