Historisk Samfund for Sydøstjylland

Lokalhistorisk inspirationsdag 2014

Historisk Samfund inviterer igen i år til lokalhistorisk inspirationsdag.

Denne gang bliver det med fokus på to temaer: Om formiddagen: Stedets betydning for lokalhistorien. Om eftermiddagen: Lokal skolehistorie - i anledning af undervisningspligt og skolevæsenets 200-års jubilæum.
Deltagelse koster 100 kr. Det inkluderer kaffe/te og brød til morgen og kaffe/te og kage om eftermiddagen.

Program:
Kl. 09.30 Ankomst og kaffe
Kl. 10.00 Museumsinspektør Kim Furdal: Oplæg: Topografisk historie og
hjemstavnshistorie – to stier til lokalhistorien.

Kim Furdal er museumsinspektør på ISL-Iokalhistorie på Museum Sønderjylland og har gennem mange år været lokalhistorisk konsulent i Sønderjylland.

Han har i 2012 skrevet ph.d-afhandlingen "Kampen om lokalhistorien", der er en undersøgelse af dansk lokalhistorie som et kulturhistorisk fænomen, der blev etableret omkring 1890 og i dag er en meget væsentlig, men ofte overset medspiller i det danske kulturliv.

Ikke desto mindre er det også en meget omstridt disciplin inden for historieforskningen. Kim Furdal vil med eksempler og cases fortælle om de to stier i lokalhistorien, som på forskellig vis tager udgangspunkt i stedet.

Kl. 12.00 Frokostpause. Deltagerne medbringer selv egen madpakke. Øl og vand kan købes.

Kl. 13.00 Professor mso Ning de Coninck-Smith: Oplæg: Dansk skolehistorie
- metoder og udfordringer.

I år fylder undervisningspligten 200 år. Det kalder på fejring og en lang række aktiviteter er skudt i gang rundt omkring i landet. De spænder fra indsamling af lærererindringer, udstillinger og featureuger. Megen skolehistorie vil således blive skabt i løbet af året, men hvilken - og hvordan? I sit oplæg vil professor mso Ning de Coninck-Smith, som er hovedredaktør af fem binds værket Dansk skolehistorie gennem 500 år, fortælle om skolens historie, hvordan den har været grebet an - og hvordan man ved hjælp af andre spørgsmål og andre kilder kan bidrage til en historie, der ikke kun handler om bygninger, lovgivning og pædagogiske ideer, men som også har fokus på hverdagen og på skolens brugere, deres erfaringer, oplevelser og følelser.

Som forberedelse bedes deltagerne undersøge, hvilke former for kilder til skolens - og gerne også barndommens/ungdommens historie de har i deres arkiv, så der undervejs i oplægget kan arbejdes med cases/og eller lægges diskussioner ind, som vil kunne virke gensidigt inspirerende.

Kl. 15.00 Kaffe og afslutning med erfaringsopsamling med henblik på 2015.

Alle er velkomne. Deltagelse koster 100,- kr.

Husk tilmelding senest 16. februar 2014!

Tid og sted

  • Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 09:30 - 16:00
  • Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved