Historisk Samfund for Sydøstjylland

København-Bonn-Erklæringen 60 år

Årsmøde i kreds 20: Lars N. Henningsen: København-Bonn-Erklæringen 60 år – et samliv udvikles

Lars N. Henningsen, dr.phil. og tidligere leder af Studieafdelingen og Arkivet ved Dansk Centralbibliotek i Flensborg, fortæller om Erklæringen og dens helt afgørende betydning for at forstå livet i det dansk-tyske grænseland i dag. Udgangspunktet var iskolde fronter mellem flertal og mindretal. Det blev en besværlig vej at nå frem til nutidens gode samliv. Der foregik et bevidst politisk arbejde om midler og mål. Efter kaffen afholder kreds 20 årsmøde ifølge dagsordenen. Alle er velkomne. Entre og kaffe kr. 70.

Tid og sted

  • Torsdag d. 26. marts 2015 kl. 19:00
  • Vingsted Mølle, Vingstedvej 58, 7182 Bredsten