Historisk Samfund for Sydøstjylland

Kirke i 1000 år?

Foredrag om udgravningerne i Hedensted Kirke i 2006-2007
Arrangør VAHS i samarbejde med Glud Museum og Hedensted Lokalhistoriske Forening.

Museumsinspektør Hans Mikkelsen, Nationalmuseet, fortæller om fund og perspektiver
i de seneste udgravninger i og omkring Hedensted Kirke.

Tid og sted

  • Tirsdag d. 10. marts 2009 kl. 19:30
  • Hedensted Kirke, Kirkegade 15, 8722 Hedensted