Historisk Samfund for Sydøstjylland

Museumsleder Lars Froberg Mortensen: Jyllandsslaget 1916

På 50-60 meter vand, cirka 60-70 sømil ude i Vesterhavet, ligger i dag 25 krigsskibsvrag fra den Kejserlige tyske Højsøflåde og den engelske Grand Fleet. Vragene er alle fra 1. Verdenskrig. De blev sænket under historiens største søslag - Jyllandsslaget, der fandt sted den 31. maj 1916. Jyllandsslaget var kulminationen i den maritime duel mellem Storbritannien og det tyske kejserdømme. Der diskuteres stadig, hvem der vandt!

Efter slaget gik det tyske Kejserdømme over til andre metoder og nyere teknologi i dets strategi for at afskære Storbritannien forbindelsen til resten af verden. Ubådene blev det taktiske våben, som den tyske flåde benyttede sig af. Danmark var neutral under 1. Verdenskrig, men ikke desto mindre var Nordsøen det farvand i verden, hvor de mest heftige konfrontationer fandt sted. Så på trods af neutralitet var Danmark involveret i verdenskrigen i form af søkrigen i Nordsøen.

Gratis for medlemmer af Fredericia Museums Venner og Historisk Samfund for Sydøstjylland. 30 kr. for ikke-medlemmer.

Arrangeret af Fredericia Museums Venner.

Tid og sted

  • Onsdag d. 24. februar 2016 kl. 19:30
  • Lokalhistorisk Arkiv, Frederik IIIs Vej 6, 7000 Fredericia