Historisk Samfund for Sydøstjylland

Jelling under forvandling

"Det gamle kongesæde". Sådan skrev turistbrochurerne gennem mange år om Jelling. I 2010 viste det sig, at de havde ret! Her agerede kongerne åbenbart i stor stil for 1000 år siden. Det er en god gammel historie. Men den er også højaktuel. Kongerne Gorm den Gamles og Harald Blåtands aktiviteter i Jelling i midten af 900-tallet har gennem de sidste 100 år sat et stadig stigende præg på byen.

Og det er på ganske drastisk vis i form af nedrivninger af lokalbefolkningens huse og nu også flytning og nyanlæg af veje. Journalist ved Vejle Amts Folkeblad og lokalhistoriker Leif Baun har fulgt udviklingen på tæt hold siden 1989. Han ser tilbage på det Jelling, der forsvandt og frem mod de forandringer, der i 2011-2013 vil fjerne endnu mere af byen for at give plads til de oldtidsfund, der bare bliver større og større. Desuden tegner han i en vision fremtidens Jelling år 2070.

Foredraget vil være rigt illustreret med gamle og nye billeder.

Foredraget arrangeres i samarbejde med Lokalhistorisk Forening i Jelling og Folkeuniversitetet.

Tid og sted

  • Onsdag d. 2. februar 2011 kl. 19:30
  • "Byens Hus", Møllegade, 7300 Jelling