Historisk Samfund for Sydøstjylland

Herregårde i vore dage: Moderne brug og bevaring

Henrik Ahlefeldt Laurvig, Stensballegård fortæller om de udfordringer der har været og stadig er forbundet med at skulle overtage og videregive en stor landbrugsbedrift med store fredede bygninger og historiske traditioner.

Aftenens møde knytter an til foreningens arbejde med kulturmiljøer og skal ses på baggrund af det store værk om danske herregårde i fortid og nutid, især det fjerde og sidste bind: Herregården: Menneske, samfund, landskab, bygninger.

Foredraget er arrangeret i samarbejde med Hovedgård Bibliotek.

Tid og sted

  • Torsdag d. 25. februar 2010 kl. 19:30
  • Hovedgård Bibliotek