Historisk Samfund for Sydøstjylland

"Den aktuelle situation i grænselandet og Generalkonsulatets historie og opgaver"

Foredrag ved generalkonsul Kim Andersen:

Søndag, den 10. februar 2019 kl. 15.00 (afstemningsdagen), Vingsted

Den danske generalkonsul i Flensborg, Kim Andersen, vil i sit foredrag komme ind på den aktuelle situation i grænselandet, herunder i det danske mindretal, som det ser ud i dag forud for fejringen af genforeningsjubilæet i 2020. Han vil endvidere fortælle om Generalkonsulatets historie og opgaver samt om de bilaterale relationer mellem Danmark og Tyskland i dag og i et fremtidsperspektiv.

Mødet foregår i samarbejde med Grænseforeningen Vejle Vesteregn. Entré og kaffe kr. 80.

Tid og sted

  • Søndag d. 10. februar 2019 kl. 15:00
  • Vingsted Mølle, Vingstedvej 58, 7182 Bredsten