Historisk Samfund for Sydøstjylland

Grænsestationen i Vamdrup og dens betydning for byens udvikling

Fra 1864 til 1920 var stationen i Vamdrup grænsestation mellem Danmark og Tyskland. Der udfoldede sig et rigt og broget liv på og omkring stationen. Det satte sit præg på byen Vamdrup, der udviklede sig hastigt og blev et landskendt trafikknudepunkt. Holger Lauesen, der arbejder med Lokalarkivets store billedsamling fra disse år, fortæller og viser lysbilleder fra denne travle
og ofte dramatiske periode i byens historie. Der bliver mulighed for at se museets store model af stationen.

Gratis adgang. Kaffe og kage koster 25 kr.

Foredraget er arrangeret i samarbejde med Historisk Topografisk Selskab for Vamdrupegnen og
Kongeåmuseet.

Tid og sted

  • Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 19:30
  • Kongeåmuseet, Jernbanegade 7, 6580 Vamdrup