Historisk Samfund for Sydøstjylland

Forsinket afstemningsfejring

Linda Lassen vil med udgangspunkt i sine to historiske romaner ”Men sko må jeg ha” - om vandrelærerinden Henriette Gubi (udg. 2014) og ”Jens og Marie – en genforeningsroman” (udg. 2019) komme ind på forskellige aspekter af det arbejde, der blev gjort for at bevare danskheden i Sønderjylland under fremmed herredømmet. Jens Jessen var 1882 – 1906 redaktør af Flensborg Avis. Han blev gift med Marie Fibiger, der kom fra et konservativt københavnsk miljø, men brændte for den sønderjyske sag.

Fællessang og kaffebord

Mødet holdes i samarbejde med Grænseforeningen Vejle Vesteregn, Balle Valgmenighed, Balle Forsamlingshus og Folkeuniversitet–Vejle.

Kaffe og brød kr. 80.

Tilmelding senest mandag den 15. november 2021 til Kirsten Rykind-Eriksen,

rykind@bbsyd.dk, tlf. 4026 5489

Tid og sted

  • Tirsdag d. 23. november 2021 kl. 16:00
  • Balle Forsamlingshus, Ballevej 50, 7182 Bredsten