Historisk Samfund for Sydøstjylland

Fest i anledning af 100-års dagen for afstemningsdagen i 1920

Fest i anledning af 100-års dagen for afstemningsdagen i 1920.
Festspisning, foredrag og fællessang

Mandag den 10. februar 2020 kl. 18.00

Foredragsholder: ambassadør i Berlin Arne Friis Petersen

Program:
Kl. 18: Fællesspisning
Kl. 19: Foredrag ved Danmarks ambassadør i Berlin: Arne Friis Petersen om den aktuelle situation: Danmark og Tyskland.
Fællessang og underholdning ved forstanderparret Kathrine og Jakob Bonderup, Engelsholm Højskole.
Arrangører: Grænseforeningen Vejle Vesteregn, Balle Valgmenighed, Balle Forsamlingshus og Historisk Samfund for Sydøstjylland.

Entre og betaling for mad og drikke kr. 200.

Tilmelding senest den 1. februar til Kirsten Rykind-Eriksen, mail: rykind@bbsyd.dk, tlf. 4026 5489.
Sted: Forsamlingshuset, Ballevej 50, 7182 Bredsten

Tid og sted

  • Mandag d. 10. februar 2020 kl. 18:00
  • Forsamlingshuset, Ballevej 50, 7182 Bredsten