Historisk Samfund for Sydøstjylland

Erling Tiedemann fortæller om et liv i politik

Tidl. amtsborgmester Erling Tiedemann fortæller om et liv i politik
Amtsborgmester Erling Tiedemann er stadig et kendt navn for de fleste borgere i Sydøstjylland. I 1968 blev han medlem af Vejle Byråd og kom derfra ind Vejle amtsråd hvor han fra 1974 til 1993 amtsborgmester i Vejle Amt. Det er lykkedes os at overtale ham til for en kort stund at vende tilbage til Vejle og fortælle om et liv i politik! Undervejs vil han kommentere og evt. uddybe den beretning om Vejle Amt, som Historisk Samfund for Sydøstjylland har udgivet (Magten og Menneskene, Vejle Amts historie 1794 til 2006, red. af Lars Bjørneboe og Karen Skovbjerg, Jelling Forlag 2009)

Gratis adgang. Under mødet er der kaffepause, med mulighed for at købe en kop kaffe.

Tilmelding ikke nødvendig

Tid og sted

  • Tirsdag d. 20. marts 2012 kl. 19:00 - 21:00
  • Regionssalen, Region Syddanmark (den tidligere Vejle Amtsgård), Damhaven 12, 7100 Vejle