Historisk Samfund for Sydøstjylland

"En vilebygget by": Vejles fysiske udvikling fra storbranden 1786 til Ny Vejle 2007

Arkivar Poul Ulrich Jensen fortæller historienom Veles fysiske udvikling gennem de seneste godt 200 år. Nørregades brand i 1786 blev afsættet til det "moderne" Vejle. Anlæggelsen af havnen i 1826 og forbedring af tilkørselsforholdene bragte opsving for handelen, og fra 1850'erne voksede byen både areal- og befolkningsmæssigt, så den i Trap blev beskrevet som "en velbygget By". Der kom system i kloakering og spildevandsrensning medens oversvømmelser til alle tider har været et uløseligt problem. Det samme gælder trafikken gennem byen. I efterkrigstiden bredte Vejle sig op over bakkerne, der kom gågade og Vejlefjordbro og Midtbyen fik en renæssance, hvor bygningskomplekser, bypark og pladser har afløst de tidligere industriarealer.

Foredraget arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet. Gratis adgang for alle.

Tid og sted

  • Tirsdag d. 1. april 2008 kl. 19:30
  • Fagforeningen 3F's lokaler, Sjællandsgade 30, Vejle