Historisk Samfund for Sydøstjylland

Eftermiddagstur i Vamdrup

Fra parkeringspladsen vandrer vi ad alléen til Vamdrupgaard, der ligger placeret ved Bønstrup sø, som har været centrum for bebyggelser fra Maglemosetid og op til vore dage. Gården kan historisk føres tilbage til 1400-tallet, men er sandsynligvis betydeligt ældre. Blandt de kendte ejere har været kong Hans, Peter
Rantzau, Daniel Rantzau, Frederik II og Christian IV. Efter hovedbygningernes nedrivning i 1604 hørte avlsgården under Koldinghus Rytterdistrikt.

300 m fra gården begynder en samling af 25 nuværende men især overpløjede bronzealderhøje, hvorfra det mest berømte fund er "Guldhøjstolen" - Nordens ældste møbel.

Senere går vi tilbage til Vamdrup kirke og Vamdrup kirkegård. Kirken - en romansk granitkirke fra ca. 1200 - har det næststørste kirkeskib for en landsbykirke i Jylland.

Der bliver mulighed for at drikke medbragt kaffe i enten Menighedshuset eller på Kongeåmuseet.

Tid og sted

  • Lørdag d. 13. juni 2009 kl. 15:30
  • Vamdrup kirke