Historisk Samfund for Sydøstjylland

Dronning Dorothea, en kvinde i renæssancen

Museumsinspektør Vivi Jensen, Koldinghus, holder foredrag om Christian den IIIs dronning Dorothea, der fra 1559 til 1571 sad som enkedronning på Koldinghus. Hendes hof spillede en ikke ringe rolle, både for landet og for slægten, da hendes søn Fredrik II endnu var ugift. Gennem hendes breve, som er bevaret i stort tal, får man et fint indtryk af hendes temperament og viljestyrke.

Foredraget afvikles i samarbejde med Kongeåmuseet.

Tid og sted

  • Tirsdag d. 13. april 2010 kl. 19:00
  • Kongeåmuseet, Jernbanegade 7, 6580 Vamdrup