Historisk Samfund for Sydøstjylland

Vibeke Kaiser-Hansen: "Den reformerte menighed i Fredericia"

I 2013 modtog Museerne i Fredericia støtte fra Kulturstyrelsen til at gennemføre et mindre forskningsprojekt om byens reformerte menighed. Menigheden opstod i 1720, da en gruppe reformerte fra Brandenburg af kongen blev inviteret til at slå sig ned i Fredericia og etablere tobaksdyrkning.

Projektet har fokus på menighedens integrationsmæssige forhold i perioden 1720 – 1855, og har bidraget med ny viden om dette emne. Ved foredraget vil projektets resultater blive præsenteret.

Aftenens foredragsholder Vibeke Kaiser-Hansen er cand. mag i historie og teoretisk antropologi. Hun har siden 2012 været ansat som museumsinspektør på Museerne i Fredericia, hvor hun blandt andet har arbejdet med projektet om byens reformerte menighed.

Arrangør er Historisk Samfund for Sydøstjylland og Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og Omegn.

Gratis adgang.

Tid og sted

  • Tirsdag d. 10. marts 2015 kl. 19:00
  • Reformert Skole, Dronningensgade 87, 7000 Fredericia