Historisk Samfund for Sydøstjylland

Den gamle Lillebæltsbro

Da den gamle Lillebæltsbro i 1935 stod færdig, var overfartsstedet ikke længere en flaskehals i dansk samfærdsel. Snoghøj var et vanskeligt sted at bygge bro, da det er som et åbent hav med vandstrømmenes pludselighed, omskiftelighed og styrke. Brobyggeriet var nær grænsen af tidens tekniske kunnen. Broen har nu i mere end 75 år stået som et symbol på national selvbekræftelse. Den 23. marts 2011 kommer registrator John Juhler Hansen fra Danmarks Industrimuseum, Horsens, og fortæller om Lillebæltsbroens bygning i årene 1926 til 1935.

Gratis entre. Kaffe med brød 35 kr.

Tilmelding senest mandag den 21. marts 2011 på Historisk Samfund for Sydøstjyllands hjemmeside:
www.hsso.dk eller til Kirsten Øbro på telefon 75 56 30 56.

Tid og sted

  • Onsdag d. 23. marts 2011 kl. 19:00
  • Højskolen Snoghøj, Højskolevej 9, Snoghøj, 7000 Fredericia