Historisk Samfund for Sydøstjylland

Den dynamiske natur – den danske dyreverden fra istid til nutid

Foredrag ved Kim Aaris-Sørensen, lektor, ph.d.
Statens Naturhistoriske Museum, Zoologisk Museum, Københavns Universitet
Onsdag den 25.11.2009 kl. 19.30 i Håndværkerforeningen, Allegade, Horsens
Tilmelding kan ske til foreningens mailadresse vahsvejle@gmail.com eller til Vejle Museum, Flegborg 13,1 tv, 7100 Vejle, tel. 7643 12 00 inden den 20.11.2009


Klimasvingningerne gennem de sidste 115.000 år har ført til dramatiske ændringer i det sydskandinaviske områdes natur: Vældige iskapper bygges op, nye landområder dukker op af havet, gletchere glider over landet, tynger det ned og smelter væk igen. Landmasser hæver sig atter op mens smeltende ismasser omskaber kontinentale områder til et øhav. Have og isopdæmmede søer kommer og går, fersk veksler med brak og salt, og på landjorden går vegetationen fra gold arktisk ørken over tundra til steppe, krat og egentlig skov for så at begynde forfra igen efter endnu et isfremstød.

Lektor Kim Aaris-Sørensen har i mange år arbejdet med fortidens dyreverden. Foredraget bygger på et netop afsluttet værk, der for første gang præsenterer en samlet oversigt og analyse af den danske pattedyrverdens udvikling gennem de sidste istider og mellemistider.

Foredraget arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Tid og sted

  • Onsdag d. 25. november 2009 kl. 19:30
  • Håndværkerforeningen, Allegade 16, Horsens