Historisk Samfund for Sydøstjylland

Danmarks Naturfredningsforening gennem 100 år

En sårbar natur i et dynamisk amfund? Eller en dynamisk natur i et sårbart samfund?

Danmarks Naturfredningsforening gennem 100 år.

"En forening til bevarelse af smukke egne". Under denne overskrift blev foreningens tilblivelse i april 1911 omtalt i pressen. "Der skal være nogen til at spænde ben!" stod der i forordet til en bog fra 1979 om Naturfredningssagens historie i Danmark. Natur- og miljøproblemer er særdeles påtrængende i nutidens debatter, og kampen for bevarelsen af naturen har faktisk en historie.

Naturfredningens historie er en historie om kampe. Naturfredningsvennerne har ofte været oppe mod andre samfundsinteresser. Nuværende og tidligere formand/-kvinde for Danmarks Naturfredningsforening i Horsens, Birthe Anker Christensen og Holger Jørgensen vil fortælle om foreningens udvikling og kampe gennem 100 år belyst ved lokale eksempler.

Arrangeret i samarbejde med Historisk Samfund for Sydøstjylland og Danmarks Naturfredningsforening i Horsens.

Gratis. Tilmelding ikke nødvendig

Tid og sted

  • Torsdag d. 19. januar 2012 kl. 19:00
  • Østbirk Bibliotek