Historisk Samfund for Sydøstjylland

Den planlagte by

Christiansfeld, med sin placering midt mellem Kolding og Haderslev, er en af de første planlagte byer i Danmark. Byen, som er kendt som Brødremenighedens By blev grundlagt i 1772 og første grundsten lagt den 1. april 1773. Staten støttede byggeriet og havde samtidig en særlig interesse i at placere en by syd for Kongeåen i Nordslesvig.
Kong Chr. VII havde sammen med Struense i 1768 foretaget en rejse til bl.a. Holland. Her beså de med stor interesse byen Zeist, som var nyanlagt af Brødremenigheden i Holland. Industri, handel og håndværk var her på et stade, som lå langt over det niveau, som fandtes i det danske kongerige, hvilket fangede kongens interesse. Efter rejsen blev der rettet henvendelse til Brødremenighedens direktion i Herrnhut med anmodning om at oprette en by i Danmark. Meddelelsen blev modtaget med stor glæde i Herrnhut og nu kunne arbejdet begynde.. Annemette Løkke Berg, cand.mag. i europæisk etnologi og leder af Christiansfeld Centret, fortæller historien om grundlæggelsen af byen, byplanen og hvad det var for tanker, som der dannede baggrund for plan.
Arrangeret i samarbejde med Christiansfeld Centret, Kongensgade 9, tlf. 29637025
Gratis adgang. Tilmelding ikke nødvendig

Tid og sted

  • Tirsdag d. 10. april 2012 kl. 19:00
  • Korsalen i Søstrehuset, Nørregade 14, 6070 Christiansfeld