Historisk Samfund for Sydøstjylland

Kør selv-tur til Bidstrup herregård

I fortsættelse af foredraget i marts måned, "Karen Rosenkrantz de Lichtenbergs dagbøger og regnskaber - hverdagsliv 1771-96 på herregården Bidstrup og i Horsens", som var arrangeret i fællesskab af Historisk Samfund for Sydøstjylland og Horsens kulturhistoriske Forening, indbydes medlemmerne i de to foreninger hermed til en tur til Bidstrup.

Bidstrup blev opført i 1220 under navnet Bistorp. I tidens løb er der sket bygningsmæssige ændringer. Stedet blev i 1749 erhvervet af Horsens-købmanden Gehrdt de Lichtenberg, der I forvejen ejede 20 jyske landsbykirker og 11 jyske herregårde, hvilket gjorde ham til Jyllands største godsejer i midten af 1700-tallet.

Ved overtagelsen af Bidstrup var bygningerne i en dårlig stand, og i 1764 blev en stor ombygning sat i gang. Arkitekt N. H. Rieman, der tidligere havde ombygget Engelsholm for de Lichtenberg, fik overdraget hvervet og skabte den trefløjede hovedbygning, som regnes for et af baroktidens hovedværker. Hovedbygningens rokokosale med de oprindelige 1700- og 1800-tals interiører er bevaret. I nordfløjen er bl.a. Karen de Lichtenbergs stue bevaret. Staldbygningerne er fra 1756-60 og fremstår, som de oprindelig har set ud. Især skal fremhæves herskabsstalden med hestebokse i udskåret egetræ.

I dag ejes Bidstrup af Lichtenbergfamiliens 9. slægtsled, Helle & Geert de Lichtenberg.

Program:

De nuværende ejere vil på 1½ t føre os rundt i gårdanlægget, herskabsstalden, borggården, hovedbygningens rokokosale og gæstefløjen, mens vi vil høre om stedets historie. Derefter vil der blive serveret kaffe/te og kage i salonerne.

PS. Der er gode adgangsbetingelser for gangbesværede

Prisen for deltagelse i besøget incl. kaffe/te: 80 kr. for medlemmer. Man må gerne tilmelde en gæst.

Tilmelding: senest d. 15. september på foreningens hjemmeside www.hsso.dk
Ved tilmelding bedes man oplyse, om man gerne vil have kørelejlighed.

Tid og sted

  • Torsdag d. 20. september 2018 kl. 14:00 - 16:00
  • Gårdspladsen på Bidstrupvej 1, 8870 Langaa