Historisk Samfund for Sydøstjylland

Angst og ansvar i dansk politik 1848-1864

Afstemningsdagen festligholdes på selve dagen ved et eftermiddagsarrangement. Lektor Hans Vammen, Historisk Institut Københavns Universitet, vil ud fra sin bog, ”Den tomme stat”, søge at give en dybere baggrund for den katastrofale krig i 1864. Det gør han ved at skildre tanker og forestillinger hos nogle af de mennesker, der havde ansvaret for den politiske udvikling i årene efter enevældens ophør og Junigrundloven 1849.

I samarbejde med Grænseforeningen, Egtved Museumsforening og Folkeuniversitetet i Vejle. Entré og kaffe 80 kr.

Tid og sted

  • Søndag d. 10. februar 2013 kl. 14:00
  • "Højvang Museum", Aftensang 1, 6040 Egtved