Historisk Samfund for Sydøstjylland

Årsmøde 2022

Årsmøde 2022 med efterfølgende foredrag

Generalforsamlingen finder sted lørdag den 11. juni 2022 på Brødremenighedens Hotel.

Program

Kl. 13.00 til ca. 14.00: Årsmøde

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning ved formanden
 3. Regnskab og budget ved kassereren
 4. Valg til bestyrelsen
  • Der skal vælges 6 bestyrelsesmedlemmer
  • På valg er Kurt Meiner Hansen, Knud Aage Ladefoged Hansen, Mogens Gregers Madsen, Metha Lange, Henriette Bornemann Baudtler, Tore Teglbjærg. Alle pånær Metha Lange modtager genvalg
 5. Valg af revisor. På valg er Leif Solberg Andersen, der modtager genvalg
 6. Fastsættelse af medlemskontingent for 2023
 7. Indkomne forslag
  • Forslag, der ønskes behandlet, sendes senest en uge før årsmødet til formanden Mogens Gregers Madsen, Skyttehusgade 15D, 2.sal, 7100 Vejle, mail: greg@vafo.dk
 8. Eventuelt

Kl. ca. 14.00 til 14.40: Kaffebord

Kl. ca. 14.40 – kl. 16.10: Foredrag om Christiansfeld og Brødremenigheden af Lars Brock-Andersen, der er konservator ved Konserveringscenter - Vejle og medlem af Brødremenighedens Ældsteråd.
Christiansfeld blev grundlagt af den herrnhutiske brødremenighed i 1773 efter kongelig koncession. Grundlæggelsen var et led i statsmagtens forsøg på at modernisere den danske erhvervsstruktur og svække det stivnede laugsvæsen.
Christiansfeld har frem til i dag bibeholdt mange elementer af den særlige blanding af erhverv, religion og kosmopolitiske kontakter, der var med til at skabe byen, hvilket i høj grad har været medvirkende til at Christiansfeld i 2015 blev optaget på UNESCO’s liste over verdens kulturarv.
Foredraget vil søge at sætte byen ind i en historisk sammenhæng fra udbruddet af 30-års krigen gennem pietisme, oplysningstid og frem til i dag.
Hvis vejret tillader det, slutter vi af med en guidet tur i byen.

Deltagelse i kaffebordet er gratis. Vi vil gerne bede om tilmelding af hensyn til kaffen.

Tilmelding: Senest den 7.juni 2022 på foreningens hjemmeside www.hsso.dk eller mail hssovejle@gmail.com.