Historisk Samfund for Sydøstjylland

Årsmøde 2021

Årsmødet 2021 med efterfølgende foredrag

Generalforsamlingen finder sted lørdag den 28. august 2021 på Egtved Museum.

Program

Kl. 13.00 til ca. 13.40: Årsmøde

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab og budget ved kassereren
 4. Valg til bestyrelsen
  • Der skal vælges 6 bestyrelsesmedlemmer
  • På valg er Anne Katrine Nagel Christensen, Arne Bendixen, Benny Andersen, Erik Toftgaard, Poul Ulrich Jensen og Vigand Rasmussen
 5. Valg af revisor. Punktet udgår, da de to revisorer først er på valg i henholdsvis 2022 og 2023
 6. Fastsættelse af medlemskontingent for 2022
 7. Indkomne forslag
  • Forslag, der ønskes behandlet, sendes senest en uge før årsmødet til formanden Erik Toftgaard, Strandvejen 92 A, 7120 Vejle Øst, mail: eriktoftgaard@mail.tele.dk
 8. Eventuelt

Kl. ca. 13.45 til 14.20: Kaffebord

Kl. ca. 14.25 – kl. 15.10: Foredrag om fundet af Egtved pigen i 1921 af museumsinspektør ved Vejle Museerne Ph.d. Katrine Balsgaard Juul.

Kl. ca. 15.15 – kl. ca. 16.15: Rundvisning i museet. Vi deles i to hold, som på skift går til museets nye bronzealderudstilling, hvor Finn Laursen og Peter Matthesen, der i hovedsagen har designet udstillingen, vil fortælle, og til museets sydlænge, hvor Astrid og Jørgen Wandel, der står bag mange af udstillingerne, vil fortælle.

Deltagelse i kaffebordet er gratis. Vi vil gerne bede om tilmelding af hensyn til kaffen.

Tilmelding: Senest den 23. august 2021 på foreningens hjemmeside www.hsso.dk eller mail: hssovejle@gmail.com

Egtved
Egtved
Egtved