Historisk Samfund for Sydøstjylland

Årsmøde 2020

Årsmødet med generalforsamling finder sted lørdag den 5. september 2020 i Juelsminde Hallerne, Tofteskovvej 12, 1. sal, 7130 Juelsminde (Bemærk: mødested ændret i forhold til tidligere meddelelse!)

Program

Kl. 12.30 Besøg på Juelsminde Havnemuseum, Havnegade 12, 7130 Juelsminde. Vi modtages af formanden for museets bestyrelse, Carsten Clausen.

Kl. 13.30 til ca. 14.10: Årsmøde

Dagsorden:

Velkomst ved formanden

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Regnskab og budget ved kassereren.
 4. Valg til bestyrelsen
  • Der skal vælges 5 bestyrelses­medlemmer. På valg er John Juhler Hansen, Hanne Hybschmann Thellesen, Peter Matthesen og Nick Schaadt, som alle modtager genvalg, og Niels Kolind, som ikke ønsker genvalg.
 5. Valg af revisor.
  • Regner Staugaard er på valg og modtager genvalg.
 6. Fastsættelse af medlemskontingent for 2021.
 7. Indkomne forslag.
  • Forslag der ønskes behandlet, sendes skriftligt senest en uge før årsmødet til formanden Erik Toftgaard, Strandvejen 92A, Bredballestrand, 7120 Vejle Ø. Mail: eriktoftgaard@mail.tele.dk
 8. Eventuelt.

Kl. ca. 14.20 til 14.55 Kaffebord

Kl. ca. 15.00 til 15.45: Foredrag ved tidligere efterskolelærer Knud Aage Hansen, Assendrup. ”Historien om Hellebjerg Idrætsefterskole” I foredraget vil der også være omtale af Kysthospitalet og Tvindskolerne. Knud Aage Hansen har været lærer på skolen fra 1984 til 2011.

Hellebjerg Idrætsefterskole er Danmarks første idrætsefterskole, indviet 14. sept. 1958. Den er oprettet af KFUM's Idrætsforbund i Danmark. Skolen har i dag 216 elever på 9. og 10. årgang.

Deltagelse i kaffebordet er gratis.

Vi vil gerne bede om tilmelding af hensyn til kaffen.

TILMELDING: Tilmelding senest torsdag den 3. september 2020 af hensyn til serveringen her på siden eller mail: hssovejle@gmail.com