Historisk Samfund for Sydøstjylland

Årsmøde 2019

Årsmødet med generalforsamling og foredrag fandt sted den lørdag 25. maj 2019 kl. 13:30 - ca. 14:20 i Tinghuset, Østergade 9, 8740 Brædstrup.

Hent referat, beretning og regnskab fra årsmødet.

Program

Kl. 13.30 til ca. 14.20: Årsmøde

Dagsorden:

Velkomst ved formanden

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Regnskab og budget ved kassereren.
 4. Valg til bestyrelsen
  • Der skal vælges 5 bestyrelses­medlemmer. Metha Lange og Kurt Meiner Hansen, der begge modtager genvalg, samt Astrid Wandel, Karsten Merrald Sørensen og Lene Wul, der ikke ønsker genvalg.
 5. Valg af revisor.
  • Leif Solberg Andersen er på valg og modtager genvalg.
 6. Fastsættelse af medlemskontingent for 2020.
 7. Indkomne forslag.
  • Forslag der ønskes behandlet, sendes skriftligt senest en uge før årsmødet til formanden Erik Toftgaard, Strandvejen 92A, Bredballestrand, 7120 Vejle Ø. Mail: eriktoftgaard@mail.tele.dk
 8. Eventuelt.
Tinghuset, Brædstrup

Kl. ca. 14.20 til 15.00 Kaffebord

Foredrag

Foredrag ved konsulent og rådgivende ingeniør Per Kristensen med titlen "Gudenåen ved Vestbirk i fortid, nutid og fremtid."

Per Kristensen er stærkstrømsingeniør med en fortid inden for el- og fjernvarmesektoren. I dag driver han et selvstændigt rådgivende ingeniørfirma ved siden af sin deltidsansættelse i Naturstyrelsen. For Naturstyrelsen har han bl.a. ansvaret for driften af Vestbirk Vandkraftværk samt arealansvaret for naturstien Horsens – Silkeborg, Den Genfundne Bro og Vestbirksøerne.

Deltagelse i kaffebordet er gratis.

Vi vil gerne bede om tilmelding af hensyn til kaffen.

TILMELDING: Tilmelding senest onsdag den 22. maj 2019 af hensyn til serveringen her på siden eller mail: hssovejle@gmail.com