Historisk Samfund for Sydøstjylland

Årsmøde 2015

Årsmødet med generalforsamling og foredrag fandt sted den lørdag 18. april 2015 kl. 13 - 16 på Højskolen Snoghøj, Højskolevej 9, 7000 Fredericia.

Hent referat og beretning fra årsmødet.

Program

Kl. 13.00 til ca. 14.00: Årsmøde

Dagsorden:

Velkomst ved formanden

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Regnskab og budget ved kassereren.
 4. Valg til bestyrelsen
  • Der skal vælges 6 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Benny Andersen, Arne Bendixen, Vigand Rasmussen, Erik Toftgaard og Hanne Hybschmann Thellesen, der modtager genvalg, samt Palle Bruus, der ikke modtager genvalg.
 5. Valg af revisor.
  • Valg af revisor udgår, da ingen af de to revisorer er på valg
 6. Fastsættelse af medlemskontingent for 2016.
 7. Indkomne forslag.
  • Forslag, der ønskes behandlet, sendes skriftligt til formanden Erik Toftgaard, Strandvejen 92A, Bredballestrand. 7120 Vejle Ø. Mail: eriktoftgaard@mail.tele.dk senest en uge før årsmødet.
 8. Eventuelt.

Kl. ca. 14.00 til 14.30 kaffebord

Foredrag

Kl. 14.30 til 16.00: Foredrag ved Anette Borchorst, professor ved Aalborg Universitet.

"1915 - grundloven – demokratiets grundlov?" er titlen på dagens foredrag.

Det er i år netop 100 år siden, at kvinderne fik stemmeret.

Med 1915 - grundloven fik kvinder og arbejderklassens mænd mulighed for at blive valgt og give deres stemme tilkende ved valg til Rigsdagen.

1849 - grundloven gav kun stemmeret til 15 % af befolkningen. Først da kvinder og tjenestefolk i 1915 - grundloven blev medtaget, kan man virkelig tale om demokrati.

Hvem og hvad udvirkede, at stemmeretten blev udvidet midt under 1. verdenskrig? Hvilken betydning fik "demokratiets grundlov" for udviklingen af velfærdsstaten og for ligestillingspolitikken?

Det er disse emner, vi vil få mere indsigt i.

Deltagelse i kaffebordet er gratis for foreningens medlemmer.

Vi vil gerne bede om tilmelding af hensyn til kaffen.

TILMELDING: Tilmelding gerne senest torsdag den 16. april 2015 af hensyn til serveringen her på siden eller mail: hssovejle@gmail.com

Anette Borchorst