Historisk Samfund for Sydøstjylland

Årsmøde 2014

Årsmødet med generalforsamling og foredrag fandt sted den lørdag 3. maj 2014 kl. 13 - 16 på Giveegnens Museum, Donneruplundvej 2. 7323 Give.

Hent referat og beretning fra årsmødet.

Program

Kl. 13.00 til ca. 14.00: Årsmøde

Dagsorden:

Velkomst ved formanden

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Regnskab og budget ved kassereren.
 4. Valg til bestyrelsen
  • Der skal vælges 6 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Conni Ramskov, John Juhler Hansen, Ulla Kellermann og Karsten Merrald Sørensen, der modtager genvalg. Desuden er der yderligere to vakante bestyrelsespladser.
 5. Valg af revisor.
  • Bjørn Købsted ønsker at stoppe. Der skal vælges en ny revisor for to år.
  • På valg er også Regnar Staugaard, som modtager genvalg
 6. Medlemskontingent. Bestyrelsen foreslår, at kontingentet for 2015 uændret er 225 kr.
 7. Indkomne forslag.
  • Forslag, der ønskes behandlet, sendes skriftligt til formanden Erik Toftgaard, Strandvejen 92A, Bredballestrand. 7120 Vejle Ø. Mail: eriktoftgaard@mail.tele.dk senest en uge før årsmødet.
 8. Eventuelt.

Kl. ca. 14.00 til 14.30 kaffebord:

Kl. 14.30 til 16: Foredrag ved Tea Dahl Christensen.

Ph.d-stipendiat ved Give-Egnens Museum og Syddansk Universitet, Institut for Kulturvidenskaber.

Niels Kjeldsen malet af Rasmus Christiansen

Billede forestillende Niels Kjeldsen malet af Rasmus Christiansen.

Foredragets titel er: Niels Kjeldsen. Historiebrug før og nu.

Foredraget vil handle om historiebrug. For hvordan bruger vi egentlig historie til forskellige tider og hvordan er 1864 soldaten Niels Kjeldsen blevet brugt og fortolket lokalt og nationalt siden sin død? Niels Kjeldsen var dragon i Anden slesvigske Krig og blev dræbt i en rytterfægtning på landevejen mellem Kolding og Vejle. Niels Kjeldsen opnåede heltestatus for sin indsats, en status som både diskuteres og fornys den dag i dag. I foredraget vil historiebrug og heltedannelse være omdrejningspunkterne, og vi vil følge Niels Kjeldsens vej gennem hvervekampagner i Chicago, finansmagasiner, nationalhistorisk samling, DSB tog, viser, vin og krigen i Afghanistan.

Deltagelse i kaffebordet koster 50,00 kr. pr. person. Vi vil gerne bede om tilmelding, så Give-Egnens Museum ved, hvor mange de skal lave kaffe til.