Historisk Samfund for Sydøstjylland

Årsmøde 2012

Foreningens årsmøde fandt sted lørdag den 12. maj på Glud Museum.

Du kan læse referatet og formandens beretning her: