Historisk Samfund for Sydøstjylland

Årsmøde 2011

Foreningens årsmøde 2011 fandt sted lørdag den 7. maj 2011 kl. 13 i Kongernes Jelling.

Du kan læse referatet og formandens beretning her: