Historisk Samfund for Sydøstjylland

Bliv sponsor for Historisk Samfund for Sydøstjylland

Historisk Samfund for Sydøstjylland tilbyder personer og virksomheder at blive sponsorer for foreningen.

Fortællinger om lokalsamfundet i fortid og nutid er med til at skabe en oplevelse af at høre til for den enkelte. De giver identitet og et bredt grundlag for engagement i lokalsamfundet ud over det rent erhvervsmæssige.

Historisk Samfund for Sydøstjylland har til formål at vække og udvikle den historiske sans blandt borgerne i det tidligere Vejle Amt. Det sker gennem:

  • udgivelse af en årbog med historiske artikler og meddelelser
  • udgivelse af publikationer af lokalhistorisk betydning
  • afholdelse af foredrag og udflugter om historiske, fortrinsvis lokalhistoriske emner

Foreningen har ca. 300 medlemmer i Fredericia, Hedensted, Horsens, Kolding og Vejle kommuner.

Foreningen tilbyder personer og virksomheder et sponsormedlemskab af Historisk Samfund for Sydøstjylland.

Et sponsormedlemskab af foreningen koster 2000 kr. årligt. For dette beløb yder vi til gengæld:

  • et eksemplar af foreningens årbog og af det materiale som udsendes af foreningen til medlemmerne, derunder foreningens elektroniske nyhedsbrev
  • virksomhedens navn og logo gengives i det kommende års årbog og foreningens hjemmeside
  • råd og vejledning i lokalhistoriske spørgsmål i relation til virksomheden

Foreningens bankforbindelse er:
Vestjysk Bank